Водна боя Бакрилекс Универсал Гланц V 2066 БАЗА

bakrilex-glancВодна боя Бакрилекс Универсал гланц V2066  е продукт предназначен за тониране !!!

Характеристика на продукта:

Водна боя Бакрилекс Универсал гланц V2066 е водоразредима гланцова боя за дърво и метал. Смес от пигменти и пълнители разпръснати във водна дисперсия на макромолекулни вещества, с добавка на специални адитиви. Отговаря на всички необходими разпоредби за покриване на играчки за деца на възраст до 3 години.
Предназначение:
Използва за външно и вътрешно покритие дърво, ПДЧ и дървесно-влакнести плоскости, фасадни стени, хартия и метал. Необходимоста от обновяване се очаква след 3-5 години. Температурата на повърхността и в атмосферата трябва да е най-малко 10 ° C по време на полагането..
Разредител:
Вода
Тониране: Различни цветове (20 000 ) се постигат с Ремакол EX-S и Ремакол EX-CONC
Разход:
6 – 8 кв.м. от 1 кг.

Разфасовки:

Бази А, B, C :
0,7 кг.
5 кг.
10 кг.