АКРИЛАТНА БОЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА

Akilatnaboq-pytniПредназначение:

Предназначена е за хоризонтална пътна маркировка на пътища и автомагистрали, самолетни писти, детски и спортни площадки с асфалтови или бетонови настилки.

Описание: Висококачествена акрилна смола, органични разтворител, адитиви и пълнители .

Цветове: бял, син, жълт, оксидно червен

Начин на употреба: Преди употреба пътната маркировка се разбърква добре, при необходимост се разрежда с разредител . Нанася се на обезмаслени и почистени, сухи дървени повърхности.

Нанася се с четка или валяк.

Разреждане: Доставя се готов за употреба, при нужда се разрежда с до 5% разредител НЦ коресилин.

Разход: Разходната норма е различна, в зависимост от цвета на боята и варира от 450 до 500g/m²,при дебелина на сухия филм около 250-300µm.

Съхнене: 90 мин. при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С , при спазени противопожарни изисквания. Да се пази далеч от деца.

Срок на съхранение: 24 месеца.

Нето: 3.5кг,25 кг