ЛЕПИЛО СЕЛТ туба 50 ml

Предназначение: Полихлоропреновото лепило се употребява се в обувната и каучуко-пластмасовата промишленост, в галантерийното производство, при обработката на корк, дърво, шперплат, фурнир, за залепване на кожи, PVC- подови настилки, PVC-P рувитекс и други.

Повърхностите се почистват добре. Нанася се тънък слой на двете повърхности и се изчаква 10-15 мин. Двете части се съединяват с натиск. Пълна здравина се постига след 48часа.

Състав: Лепило на полихлоропренова основа.

Начин на употреба: Преди употреба сместа се разбърква добре,. Нанася се на почистени от прах, сухи основи. При нужда едната или двете повърхности могат да се нараскат с фина шкурка, за увеличаване на контактната повърхност.

Разреждане: Доставя се готовo за употреба.

Разход: Разходната норма е различна, в зависимост от основата.

Съхнене: 48 h при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С . Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки. Да се пази далеч от деца.

Срок на съхранение: 12 месеца.

Нето: 50 ml