АВТОРАЗРЕДИТЕЛ

Предназначение: Използва се за разреждане на алкидни системи – автоемайллакове, алкидни бои, емайллакове, грундове, безцветни емайллакове и др., за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.), за обезмасляване на повърхности Състав: Представлява […]

РАЗРЕДИТЕЛ НЦ „КОРСЕЛИН“

Предназначение: Използва се за разреждане на нитроцелулозни грундове, лакове и бои. Употребява се за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.) Състав: Представлява смес от ароматни и алифатни въглеводороди. Разреждане: Доставя се […]

РАЗРЕДИТЕЛ МРТ

Предназначение: Използва се за разреждане на алкидни системи – безцветни лакове, алкидни бои, супер емайллакове и др. Употребява се за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.) Състав: Представлява смес от ароматни […]

РАЗРЕДИТЕЛ АМБ

Предназначение: Използва се за разреждане на алкидни системи – безцветни лакове, алкидни бои, супер емайллакове и др. Употребява се за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.) Състав: Представлява смес от ароматни […]